Бастапқы бет » Условия использования сайта

Сайтты пайдалану шарттары

Назар аударыңыз, жаңа терезеде ашылады. Басып шығару

«Агровэй» ЖШС тиесілі www.agroway.kz сайтын пайдаланудың шарттары

Жалпы ережелер
Осы Тұтынушылық  Келісім (әрі қарай – Келісім) Сіздің www.agroway.kz сайтын (әрі қарай – Сайт) пайдаланудың Шарттары мен Ережелерін анықтайды. Сіздің сайтты пайдалануыңыз, өз тарапыңыздан қандай да болсын ескертусіз және толықтырусыз осы Келісімнің барлық шарттарымен толық келісуіңізді білдіреді. Сайтты өзге шарттармен пайдалануға жол берілмейді.

Келісім (оның ішінде қандай да болсын оның бөлімі) қандай да болсын арнайы хабарланусыз «Агровэй» ЖШС өзгертілуі мүмкін, келісімнің жаңа редакциясы, егерде өзгесі Келісімнің жаңа редакциясында қарастырылмаған болса, оны жариялаған сәттен бастап күшіне енеді. Келісімнің қолданыстағы акциясы әрдайым  http://agroway.kz/agreement
мекен-жайы бойынша парақта орналасады. 

Пайдалану шарты
Сайтта орналастырылған қандай да болсын ақпарат, оның ішінде фотосуреттік материалдар және мәтіндік немесе кескіндемелік форматтардағы мәліметтер (әрі қарай – «Мәліметтер») тек жеке коммерциялық емес пайдалануға ғана арналады. Мұнымен қатар оларды көшірмелеу, қайта шығару, өңдеу, тарату, Интернет желілеріндегі еркін қол жетімділікке жеткізу (жариялау), бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе коммерциялық мақсатта «Агровэй» ЖШС (әрі қарай – Құқық иеленуші) жазбаша рұқсатынсыз, осы Келісімде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, қандай да болсын пайдалануға тиым салынады. 

Бейнелер  немесе олардың бөліктерінің негізінде көшірмелеу, аудару, өзгерту және туынды өнімдерді шығаруға тиым салынады. Сонымен қатар, бейнелерді немесе олардың бөліктерін жалға беруге, таратуға, жариялауға, сатуға, құқығын беруге, сублицензиялауға, өткізуге немесе беруге тиым салынады. Осы Келісіммен рұқсат етілмеген қандай да болсын мақсатқа бейнелерді пайдалануға тиым салынады.

Авторлық құқықтар, сауда маркалар және меншіктің қандай да болсын түрі жөніндегі  хабарламаны жоюға немесе қандай да болсын әдіспен өзгертуге тиым салынады.

Сіз, Сайттың сенімділігін, толықтығын және пайдалылығын қоса отырып, Сайттың Мәліметтерін пайдалануға байланысты барлық тәуекелдерді  жеке бағалайтындығыңызды Сіз түсінесіз, қабылдайсыз және келісесіз. Сіз Мәліметтерді қандай да болсын пайдаланудың (пайдалану мүмкін еместігін) барлық тәуекелдеріне жеке жауапкершілік атқарасыз.

Сайт Мәліметтердің шындығы, нақтылығы мен уақытылығын, мәліметтердің Сіздің сұраныстарыңыз бен қажеттіліктеріңізге сәйкестік деңгейіне кепілдік береді. Сайтта қандай да болсын ұйымдар, кәсіпорындар, тұлғалар және тауарлар туралы қандай да болсын мәліметтер орналастыру, ақпараттық сипатқа ие болады және «Агровэй» ЖШС тарапынан оларды айрықша қолдауды, мақұлдауды немесе ұсынуды көрінісі болып табылмайды. 

«Агровэй» ЖШС  Сайтта орналастырылған Мәліметтерді пайдалану (пайдалану мүмкін еместігі) нәтижесінде келтірілген қандай да болсын ықтимал залал үшін жауапкершілік атқармайды, Сіз сайттың «сондай болғанына», ешқандай кепілсіз ұсынылғанын түсінесіз және келісесіз және «Агровэй» ЖШС Сайтта орналастырылған және/немесе Мәмілеттердің немесе ондай қандай да болсын бөлігінің кешеуілдеуі, тоқтатылуы, толық еместігі немесе сақталмауына жауапкершілік атқармайды. 

Құқық иеленуші Сайтты пайдалану (пайдалану мүмкін еместігі) нәтижесінде болған қандай да болсын пайданың жоғалуы немесе өзге де залал үшін жауапкершілік атқармайды.

Осы кездегі түрде, сонымен қатар оның қандай да болсын дамуында, өзгертілуінде, толықтырылуында (кеңейтілуінде) Сайтты Сіздің пайдалануыңыз, осы Келісімнің мәні болып табылады.